Mobilmenu
Hem
Om bolaget
Riskhantering
Ägare
Koncernen
Trollformler AB
Svenska Rederi AB Nautiska Kompaniet
Fastighetsbolaget Sandön 112 AB
Smögenbryggan AB
Investeringar
Aktiebrev
Kontakt
Tillbaks till koncernenSmögenbryggan AB
 
är ett specialiserat fastighetsbolag grundat 1944 med affärsidén att skapa bra förutsättningar för våra hyresgäster att utveckla sina verksamheter på Smögen. Fastighetsbeståndet utgörs i dagsläget av dryga tjugotalet fastigheter helt koncentrerade till ön. Bolaget förvaltar och utvecklar varumärket Smögenbryggan bland annt genom informationsportalen Smögenbryggan.se och driver två parkeringar: Smögenbryggans Parkering och Sandöns Parkering.

COPYRIGHT © 2024
INVESTMENT AB TRIVSELFABRIKEN

Alla rättigheter förbehålls

Kimsoft Media AB